Mitä hallitustyöskentely on?

Yleisesti

TYRMYn hallitustyöskentely muistuttaa paljon muiden harrastusyhdistysten hallitustoimintaa. Kokemus yhdistystoiminnasta aktiivi-, hallitus- tai toimihenkilötasolla on eduksi, muttei suinkaan välttämättömyys. Innostus yhdistystä kohtaan on ainoa vaatimus. TYRMYn hallituksessa toimiminen mm. opettaa paljon yhdistystoiminnasta, parantaa vuorovaikutustaitoja, antaa kuvaa tapahtumajärjestämisestä, tutustuttaa rahaliikenteen hoitamiseen, tarjoaa mahdollisuuksia uusiin ihmisiin tutustumiseen ja ennen kaikkea tarjoaa mahtavia kokemuksia!

Hallitusta johtaa puheenjohtaja, mutta koko hallitus toimii yhtenäisesti sekä tasavertaisesti yhdistyksen pyörittämiseksi. Hallitus voi keskenään jakaa vastuita joko vastuualueperusteisesti tai projekteittain, miten parhaaksi näkee. Lähtökohtaisesti kaikki pääsevät halutessaan tekemään kaikkea, niin sanotusti: jos hallituksessa on liikuntavastaava, hän voi myös järjestää ei-liikunnallisia tapahtumia ja toimia sihteerinä.

Hallituksessa toimiminen

Hallituksen tärkein tehtävä on pitää huolta yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Käytännössä hallitus kokoustaa sekä keskustelee keskenään valitsemiaan kanavia pitkin, kuten sosiaalisessa mediassa. Toimintasuunnitelma antaa pohjan sille, mitä hallitukselta kautenaan halutaan ja sen puitteissa sekä sen lisäksi voidaan toimintaa suunnitella. Hallitus voi nimittää avukseen toimihenkilöitä sekä hyödyntää muita resursseja, kuten tapahtumatoimikuntaa tapahtumien järjestämiseen: hallituksen ei siis tarvitse tehdä kaikkea itse. Ja kuten sanottu, hallitus toimii kokonaisuutena, joten jos jollakulla on vähemmän aikaa vaikka toukokuussa, muut tuuraavat ja hän tekee sitten enemmän toisena kuukautena.

Hallitustoimintaan voi yhteisymmärryksessä osallistua omalla panoksellaan siten, kuin sopii. Hallitus kokoustaa ainakin kerran kuukaudessa ja tapahtumia on n. toimintasuunnitelman verran. Näiden lisäksi voi olla myös erikoisprojekteja, kuten Akateemisen heviristeilyn järjestämistä. Hallitus sopii keskenään, mitä milloinkin tehdään ja kuka mitäkin tekee, joten itse pääsee aina vaikuttamaan eikä synny tilanteita, joissa joutuisi suostumaan tai löytämään itsensä tilanteesta, josta ei pidä.

Vastuualueet

Hallitusta johtaa puheenjohtaja, joka vastaa viime kädessä siitä, että asiat hoituvat. Puheenjohtaja EI tee kaikkea itse, vaan ihanteellisesti toimiessaan hallitus toteuttaa ja puheenjohtaja koordinoi: tehtävä on siis vastuullinen, muttei äärimmäisen työllistävä, kuten välillä luullaan. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen ensisijaisena edustajana ja yhteyshenkilönä.

Taloudenhoitaja on toinen sääntömääräinen tehtävä hallituksessa. Hän vastaa yhdistyksen rahaliikenteestä, pitää muun hallituksen tilanteen tasalla ja hoitaa mm. kulukorvausten maksamisen.

Näiden tehtävien lisäksi hallitus voi halutessaan jakaa vastuita muille jäsenille. Perinteisesti vastuualueina ovat olleet varapuheenjohtajuus, viestintä, keikkavastaavuus, kansainväliset asiat, ulkosuhteet ja liikunta. Viestintävastaava koordinoi ja toteuttaa yhdistyksen viestintää eri kanavissa eli mm. lähettää sähköpostit ja ylläpitää nettisivuja, keikkavastaava on yhteydessä bändeihin ja huolehtii keikkojen toteutumisesta, kansainvälisten asioiden vastaava keskittyy englantia puhuvien jäsenten huomioimiseen, ulkosuhdevastaava koordinoi toimintaa sidosryhmien sekä muiden hevikerhojen kanssa ja liikuntavastaava huolehtii yhdistyksen liikuntatoiminnan järjestämisestä. Hallitus kuitenkin keskenään päättää, jaetaanko näitä tai muita vastuualueita ja miten. TYRMYn kokoisessa yhdistyksessä pääsee kuitenkin tekemään monipuolisesti, vaikka vastuualue olisikin määritelty.

Innostuitko?

Jos olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, hae mukaan syyskokouksessa! Jos et halua tai voi sitoutua hallitustoimintaan, mutta haluat auttaa muutoinkin kuin osallistumalla tapahtumiin, liity tapahtumatoimikuntaan tai ole rohkeasti hallitukseen yhteydessä. Yhdistys ja hallitus arvostavat kaikkea panosta yhteisen hyvän eteen.